Подобни земји за е-виза за Турција

Странски државјани кои сакаат да патуваат во Турција за туристички или деловни цели мора или да аплицираат за редовна или традиционална виза или Електронска дозвола за патување наречена Турција е-визаНа Додека добивањето традиционална виза за Турција вклучува посета на најблиската турска амбасада или конзулат, граѓаните од подобни земји можат да добијат е-виза за Турција со пополнување на едноставна Интернет Формулар за апликација за е-виза за Турција.

Имателите на пасоши од следните земји и територии можат да добијат виза за Турција преку Интернет за плаќање пред пристигнувањето. Времетраењето на престојот за повеќето од овие националности е 90 дена во рок од 180 дена.

Турција еВиза е важи за период од 180 дена. Времетраењето на престојот за повеќето од овие националности е 90 дена во период од шест (6) месеци. Турција Visa Online е виза за повеќекратно влегување.

Условна Турција еВиза

Сопствениците на пасоши од следните земји имаат право да аплицираат за еднократна виза за Турција преку Интернет на која можат да останат до 30 дена само доколку ги исполнуваат условите наведени подолу:

Услови:

  • Сите националности мора да поседуваат валидна виза (или туристичка виза) од една од Земји во Шенген, Ирска, САД или Обединетото Кралство.

OR

  • Сите националности мора да поседуваат дозвола за престој од една од Земји во Шенген, Ирска, САД или Обединетото Кралство

Забелешка: Електронски визи (е-виза) или дозволи за е-престој не се прифаќаат.

Имателите на пасоши од следните земји и територии можат да добијат виза за Турција преку Интернет за плаќање пред пристигнувањето. Времетраењето на престојот за повеќето од овие националности е 90 дена во рок од 180 дена.

Турција еВиза е важи за период од 180 дена. Времетраењето на престојот за повеќето од овие националности е 90 дена во период од шест (6) месеци. Турција Visa Online е виза за повеќекратно влегување.

Условна Турција еВиза

Сопствениците на пасоши од следните земји имаат право да аплицираат за еднократна виза за Турција преку Интернет на која можат да останат до 30 дена само доколку ги исполнуваат условите наведени подолу:

Услови:

  • Сите националности мора да поседуваат валидна виза (или туристичка виза) од една од Земји во Шенген, Ирска, САД или Обединетото Кралство.

OR

  • Сите националности мора да поседуваат дозвола за престој од една од Земји во Шенген, Ирска, САД или Обединетото Кралство

Забелешка: Електронски визи (е-виза) или дозволи за е-престој не се прифаќаат.

апликација за е-виза Турција