แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ของตุรกี

  1. 1. ส่งใบสมัครออนไลน์
  2. 2. ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน
  3. 3. รับวีซ่าที่ได้รับอนุมัติ

รายละเอียดส่วนบุคคล

*
ป้อนชื่อและนามสกุลของคุณตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
*
ป้อนนามสกุลของคุณให้ตรงตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเต็มด้านล่าง (รวมถึงชื่อกลาง) เป็นภาษาอังกฤษและตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของคุณทุกประการ

*
  • ใส่วันเดือนปีเกิดตามที่แสดงในหนังสือเดินทางของคุณ
*
*
ป้อนเมืองหรือรัฐเกิดของคุณตามที่แสดงในหนังสือเดินทางของคุณ
*
*
  • คุณจะได้รับอีเมลที่ยืนยันการรับใบสมัครของคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้
*