วีซ่าตุรกีจากเม็กซิโก

วีซ่าตุรกีสำหรับชาวเม็กซิกัน

ขอวีซ่าตุรกีจากเม็กซิโก
อัปเดตเมื่อวันที่ Jan 14, 2024 | ตุรกี e-Visa

eTA สำหรับพลเมืองเม็กซิกัน

สิทธิ์ในการขอวีซ่าตุรกีออนไลน์

 • ชาวเม็กซิกันมีสิทธิ์ที่จะ สำหรับ eVisa ของตุรกี
 • เม็กซิโกเป็นประเทศผู้ก่อตั้งการอนุมัติการเดินทาง eVisa ของตุรกี
 • พลเมืองเม็กซิโกต้องการเพียงอีเมลและบัตรเดบิต/บัตรเครดิตที่ถูกต้องในการสมัคร eVisa ของตุรกี

ข้อกำหนด e-Visa ตุรกีอื่น ๆ

 • พลเมืองเม็กซิกันสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วันด้วยวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ของตุรกี
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางเม็กซิกันนั้นถูกต้องสำหรับ อย่างน้อยหกเดือน หลังจากวันที่คุณออกเดินทาง
 • คุณสามารถมาถึงทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศโดยใช้วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ตุรกี
 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ตุรกีใช้ได้กับนักท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อธุรกิจ หรือแวะเปลี่ยนเครื่อง

วีซ่าตุรกีจากเม็กซิโก

วีซ่าตุรกีอิเล็กทรอนิกส์นี้กำลังดำเนินการเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรม Turkey eVisa เปิดตัวในปี 2013 โดยกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐตุรกี

เป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับพลเมืองเม็กซิกันในการสมัคร e-Visa ของตุรกี (วีซ่าตุรกีออนไลน์) เพื่อเข้าตุรกีเพื่อเข้าชมสูงสุด 30 วันเพื่อการท่องเที่ยว/นันทนาการ ธุรกิจหรือการขนส่งสาธารณะ วีซ่าตุรกีจากเม็กซิโกไม่ใช่ทางเลือกและก ข้อกำหนดบังคับสำหรับชาวเม็กซิกันทุกคน เยี่ยมชมตุรกีเพื่อพักระยะสั้น หนังสือเดินทางของผู้ถือ eVisa ของตุรกีจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันออกเดินทาง ซึ่งเป็นวันที่คุณจะออกจากตุรกี

จะยื่นขอวีซ่าตุรกีจากเม็กซิโกได้อย่างไร?

วีซ่าตุรกีสำหรับชาวเม็กซิกันจำเป็นต้องกรอก แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ของตุรกี ที่สามารถจะแล้วเสร็จได้ภายในเวลาประมาณ (5) นาที. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าตุรกีกำหนดให้ผู้สมัครต้องป้อนข้อมูลในหน้าหนังสือเดินทาง รายละเอียดส่วนบุคคล รวมถึงชื่อผู้ปกครอง รายละเอียดที่อยู่ และที่อยู่อีเมล

พลเมืองเม็กซิโกสามารถสมัครและกรอก e-Visa บนเว็บไซต์นี้ได้ บนเว็บไซต์นี้และรับวีซ่าตุรกีออนไลน์ทางอีเมล ขั้นตอนการสมัคร e-Visa ของตุรกีนั้นน้อยมากสำหรับพลเมืองชาวเม็กซิกัน ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานรวมถึงการมี ชื่ออีเมล์ และบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ได้สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ เช่น วีซ่า or มาสเตอร์การ์ด.

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร e-Visa ของตุรกีแล้ว การดำเนินการสมัครจะเริ่มต้นขึ้น ตุรกีออนไลน์ Visa Online จะถูกส่งทางอีเมล พลเมืองเม็กซิกันจะได้รับ Turkey e-Visa ในรูปแบบ PDF ทางอีเมล หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร e-Visa พร้อมข้อมูลที่จำเป็นและเมื่อดำเนินการชำระเงินแล้ว ในบางกรณีที่หายากมาก หากจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อก่อน การอนุมัติ eVisa ของตุรกี

การยื่นขอวีซ่าตุรกีจะดำเนินการไม่ช้ากว่าสามเดือนก่อนออกเดินทางตามแผนของคุณ

ข้อกำหนดของวีซ่าตุรกีสำหรับชาวเม็กซิกัน

ข้อกำหนด e-Visa ของตุรกี มีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม คุณควรทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก่อนสมัคร หากต้องการเยี่ยมชมตุรกี ชาวเม็กซิกันจำเป็นต้องมี หนังสือเดินทางธรรมดา เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ eVisa ของตุรกี มีชั้นเชิง, กรณีฉุกเฉิน or ผู้ลี้ภัย ผู้ถือหนังสือเดินทางไม่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ตุรกี และต้องยื่นขอวีซ่าตุรกีที่สถานทูตตุรกีหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดแทน พลเมืองเม็กซิกันที่มีสองสัญชาติจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สมัคร e-Visa ด้วยเหมือนกัน หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทางไปตุรกี Turkey e-Visa เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือเดินทางที่ถูกกล่าวถึงในขณะนั้น แอปพลิเคชัน. ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ e-Visa PDF หรือจัดเตรียมเอกสารอนุมัติการเดินทางอื่น ๆ ที่สนามบินตุรกี เนื่องจากวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ตุรกีเชื่อมต่อออนไลน์กับ หนังสือเดินทาง ใน ระบบตรวจคนเข้าเมืองของตุรกี

ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองที่ถูกต้องด้วย เครดิต or หักบัญชี บัตรที่เปิดใช้งานสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อชำระค่าวีซ่าตุรกีออนไลน์ พลเมืองเม็กซิกันก็จำเป็นต้องมี ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อรับ Turkey eVisa ในกล่องจดหมาย ข้อมูลในวีซ่าตุรกีของคุณจะต้องตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางของคุณอย่างสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องสมัครขอ eVisa ของตุรกีใหม่

พลเมืองเม็กซิกันสามารถถือวีซ่าตุรกีได้นานแค่ไหน?

วันออกเดินทางสำหรับพลเมืองเม็กซิกันควรอยู่ภายใน 30 วันก่อนเดินทางมาถึง พลเมืองเม็กซิกันจะต้องได้รับวีซ่าออนไลน์ตุรกี (Turkey eVisa) แม้ในระยะเวลาสั้น ๆ ระยะเวลา 1 วัน ถึง 30 วัน หากพลเมืองเม็กซิกันมีความประสงค์ที่จะอยู่เป็นระยะเวลานานกว่านี้ พวกเขาก็ควรยื่นขอวีซ่าตุรกีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขา วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ตุรกีใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวหรือธุรกิจเท่านั้น หากคุณต้องการเรียนหรือทำงานในประเทศตุรกี คุณต้องสมัครเพื่อ ปกติ or สติกเกอร์ วีซ่าใกล้คุณแล้ว สถานทูตตุรกี or สถานกงสุล.

ความถูกต้องของวีซ่าตุรกีออนไลน์สำหรับพลเมืองเม็กซิกันคืออะไร

แม้ว่า e-Visa ของตุรกีจะมีอายุการใช้งาน 180 วัน แต่พลเมืองเม็กซิกันสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 30 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน ตุรกี e-Visa คือ a รายการเดียว วีซ่าสำหรับชาวเม็กซิกัน

คุณสามารถหาคำตอบเพิ่มเติมได้ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Turkey Visa Online (หรือ Turkey e-Visa).

รายการสิ่งที่น่าสนใจที่ชาวเม็กซิกันควรทำเมื่อมาเยือนตุรกี

 • Basilica Cisterns of Istanbul, ตุรกี
 • Myra Necropolis, Demre, ตุรกี
 • สำรวจการก่อตัวของหินปูนที่อุทยานแห่งชาติเกอเรเม
 • เพลิดเพลินกับการอาบน้ำแบบตุรกีที่ Cemberlitas Hamami
 • แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย ชานัคคาเล ตุรกี
 • Ani Ghost City, Ocaklı Köyü, ตุรกี
 • ลองยาสูบตุรกีที่ Nargile Bars
 • พายเรือคายัคที่ซากปรักหักพังของ Kekova ที่Kaleüçağız Köyü
 • Ottoman Bird Palaces, อูสคูดาร์, ตุรกี
 • เมืองมานาซาน ประเทศตุรกี
 • ดูวิว! ระหว่างนั่งเรือเฟอร์รี่บอสฟอรัส

สถานกงสุลเม็กซิโกในตุรกี

ที่อยู่

Levent Mahalesi, Levent Caddesi Lale Sok No.23 Besiktas, อิสตันบูล ตุรกี

เบอร์โทรศัพท์

สายด่วนของเรา +90-212-284-1002

แฟกซ์

สายด่วนของเรา +90-212-284-1008

กรุณาสมัครวีซ่าตุรกี e-Visa 72 ชั่วโมงล่วงหน้าของเที่ยวบินของคุณ